BG / EN
Свържете се с нас +359899284256

Свогенски районен съд

Районен съд - Своге е клиент на фирмата за кетъринг услуги "София Класик Кетъринг", с която работихме заедно по организиране на тържественото откриване на новата сграда на СЪДЕБНА ПАЛАТА СВОГЕ и на която разчитахме при даването на коктейла.

Горната фирма извършва услугите си срочно и с отлично качество, съгласно нашите изисквания. Отличава се с висок професионализъм.

Предлаганите от "София Класик Кетъринг" цени са съобразени с конюнктурата на пазара и съотвени на качеството и параметрите на предлаганите услуги.

С настоящата референция изразяваме задоволството от съвместната си работа със "София Класик Кетъринг" и препоръчваме фирмата като коректен и професионален партньор за клиенти с изключително високи изисквания за качество към услугите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС СВОГЕ

Надя Бакалова  


оригинален документ