BG / EN
Свържете се с нас +359899284256

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване, преди да направите своята поръчка! 
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „София Класик Кетъринг” ООД услуги посредством уебсайта: www.sofiacatering.com („Общите условия”) и урежда отношенията между „София Класик Кетъринг” ООД , с адрес на управление гр. София, ул.”Антон Митов” 13, ЕИК: 13149177, тел.: +359 899 284256 /за краткост „Доставчик”/ и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта услуги, наричани за краткост „Клиент”.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Доставка” означава предаването на поръчаните артикули от доставчика на клиента в деня, часа и на адреса на доставката. 
„Адрес на доставка” означава, който и да е предварително заявен от клиента адрес за доставка (точен адрес, в рамките на гр.София). 
Чрез подаване на поръчка в този сайт, Вие се съгласявате с Общите условия на доставка към момента на поръчката Ви. 
Поръчки се приемат минимум 24 часа предварително. Събота, неделя и Официални празници - 48 часа предварително. При направени поръчки в по-кратки срокове и при възможност за изпълнение от наша страна, поръчките се оскъпяват с 30%.  

Цени, такси: 
Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Минималната стойност на поръчката е 150 лв.
Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка. При поръчка над 300.00 лв. доставката е безплатна за Вас. Сумата за доставка под тази стойност е 15,00 лв. Цената ще бъде изписана в този сайт в момента, в който потвърдите поръчката си. 
Доставка в порцеланови плата се таксува 12,00 лв. допълнително, без значение размера на поръчката. 
При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

Начин на плащане: 
Плащането може да се извърши в брой, по банков път или с дебитна/кредитна карта /Виза, Мастъркард/.

Доставка: 
Доставката ще бъде направена на посочен от Вас Адрес. Вие имате право да го променяте със заявката като посочите друг адрес – напр. офис.

Клиентът има право: 
Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

Клиентът е длъжен: 
Да заплати цената, актуална към момента на даване на поръчката. Да пази с грижите на добър стопанин инвентара, който му е предоставен от доставчика, приет с подписан между двете страни приемо предавателен протокол. Да съобщи за възможни алергични реакции към определени храни като коментар към направената поръчка. В противен случай доставчика не носи отговорност.

Доставчика има право: 
Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от потребителите на електронния магазин. В този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

Доставчика е длъжен: 
Да не предоставя на трети лица изпратената от Клиента информация и лични данни. Да достави в срок и в добър търговски вид поръчаните артикули.

Рекламации и оплаквания: 
Всички Ваши рекламации и оплаквания можете да подадете на изписаните в сайта телефони или на e-mail-а, посочен в "Контакти". 
Ние гарантираме качеството на нашите стоки. Молим да проверявате и да ни уведомите веднага, ако констатирате някакви нередности. Ние ще приемем всяка Ваша основателна рекламация.

Форсмажор: 
Форсмажорни обстоятелства и други събития, извън нашата компетенция, които могат да поставят под въпрос безпрепятственото извършване на поръчката, ни дават право да удължим срока на доставка, да се откажем частично или напълно от поръчката, без да дължим неустойка на клиента. 
27.06.2012г.